نحوه پذیرش دانشجو در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی به چه صورت می باشد؟

پذیرش دانشجو از بین داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط خاص صورت می گیرد.


حسابداری شهریه